ČLAN

Marijana Jakovljević rođena je u Šibeniku. Živi u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je komparativnu književnost i francuski jezik i književnost. Od studentskih dana piše tekstove o književnosti, a potom i o klasičnoj glazbi, filmu, kazalištu, duhovnosti i teologiji. Surađuje i kao redaktor, lektor, korektor i urednik u izdavaštvu. Radila je kao profesorica francuskoga jezika. Bila je tri godine koordinator za nagradu Oktavijan HDFK-a, a 2017. je selektorica filmova za Dane hrvatskoga filma. Članica je HZSU-a.