ČLAN

Robert Jukić rođen 13. 06. 1952. u Karlovcu, Hrvatska, gdje je završio osnovnu školu i I gimnaziju. Diplomirao je na Fakultetu građevinskih znanosti. Filmske kritike pisao je u Novom listu i Glasu Istre. Glavni je urednik portala FILM-MAG.NET i predsjednik Udruge za artikulaciju nekonvencionalnog pristupa kulturi i komunikaciji ARTIKUL.