Filmski portal Hrvatskog društva filmskih kritičara
Search
Brojne su umjetničke uloge u kojima se u javnom prostoru posljednjih pedesetak godina prepoznavalo ime Gorana Trbuljaka...
Bogdan Žižić bio je majstor filmske tišine koji se dogodio kulturi svikloj na brujanje, brbljanje, blebetanje...
Linija 37 prometuje između Splita i Trogira. Svi autobusi iz smjera Splita svaki dan, i petkom i svetkom, polazili su ili na puni sat ili na pola sata...