Filmski portal Hrvatskog društva filmskih kritičara
Search

Nagrada Vladimir Vuković za 2023.

Ivan Žaknić, dobitnik godišnje nagrade Vladimir Vuković
Ivan Žaknić, dobitnik godišnje nagrade Vladimir Vuković

Godišnja nagrada Vladimir Vuković za najboljeg kritičara u 2023. godini dodjeljuje se: Ivanu Žakniću, za tekstove objavljene na Hrvatskom radiju, odnosno na portalu Hrvatske radiotelevizije, te na portalu Zona filma.

Filmski kritičar višedesetljetnog staža na Hrvatskom radiju, gdje je i urednik i voditelj emisije o filmu „Licem u lice“, Ivan Žaknić prirodom i zahtjevom medija u kojem djeluje ponajprije prati tekući repertoar, odnosno njegova najzapaženija djela te najvidljivija aktualna zbivanja u svijetu kinematografije, tuzemne i inozemne. Najizraženiji cilj njegovih osvrta jest tzv. širokoj publici razumljivo, zaokruženo predstaviti novi film, festival, priredbu, knjigu i drugo. To čini uzorito jasno i precizno, a informativnu osnovicu bogato kontekstualizira naizgled lakoruko i usputice propletenim sugestivnim pojedinostima, nenametljivim prosudbama i prigušenim humorom. Posrijedi su žustri tekstovi iskusnog, opuštenog i konciznog autora te upućenog gledatelja. Čak i kada ne izražavaju pohvalu ostvarenju o kojem je riječ, Žaknićeve kritike ostavljaju dojam entuzijastičke podrške, bodrog navijanja za kvalitetnu filmsku umjetnost i zabavu.

Diploma Vladimir Vuković za najboljeg novog kritičara u 2023. godini dodjeljuje se Dinu Staničiću, za tekstove objavljene na portalu za kulturna i društvena pitanja Telegram.hr

Premda film nije isključivi predmet njegova zanimanja, Dino Staničić, književni i filmski kritičar te komentator opće kulturne prakse na portalu Telegram.hr od početka 2022. godine učestalo ispunjava kulturnu rubriku svoga medija sugestivno i slojevito argumentiranim te stilski artikuliranim interpretacijama suvremenih filmova. Pritom ‒ ne privilegirajući igrani film pred dokumentarcem, a komercijalni pred umjetničkim, i obrnuto ‒ pokazuje panoramsku upućenost u suvremenu svjetsku kinematografiju, pronicavost u kompariranju filmskih i književnih tekstova, dobro poznavanje filmske povijesti, a sukladno svojem obrazovanju i opće svjetske povijesti. Osim istančanim analizama narativnih, fabularnih i formalno-stilskih sastavnica filmova, Staničićeve kritike jednako se posvećuju osvjetljavanju njihova kinematografskog i socio-kulturnog konteksta, jasno izražavaju odnos i prema izvanfilmskoj stvarnosti i prema njezinim fikcionalnim odrazima, tražeći i podupirući u svakom pojedinačnom filmskom djelu njegove humanističke vrijednosti.

Selekcijska komisija: Janko Heidl, Krešimir Košutić, Diana Nenadić

Posljednje objave