Filmski portal Hrvatskog društva filmskih kritičara
Search

Nagrada Vladimir Vuković

DOBITNICI

GODIŠNJA NAGRADA ZA NAJBOLJEG FILMSKOG KRITIČARA

1992 Živorad Tomić

1993 Jurica Pavičić

1996 Diana Nenadić

1997 Dragan Jurak

1998 Nenad Polimac

1999 Josip Visković

2001 Igor Saračević

2003 Dragan Rubeša

2004 Damir Radić

2005 Petar Krelja

2006 Diana Nenadić 

2007 Mima Simić

2008 Srećko Horvat

2009 Tomislav Čegir

2010 Nikica Gilić

2011 Dejan Durić

2012 Ivana Miloš

2013 Janko Heidl 

2014 Vladimir Cvetković

2015 Mario Kozina

2016 Višnja Vukašinović

2017 Stipe Radić  

2018 Marijan Krivak

 

NAGRADA ZA FILMSKU KRITIKU ZA ŽIVOTNO DJELO

ANTE PETERLIĆ

STJEPKO TEŽAK

IVO ŠKRABALO

HRVOJE TURKOVIĆ

MATO KUKULJICA

PETAR KRELJA 

TOMISLAV KURELEC

NENAD PATA

NENAD POLIMAC

ALDO PAQUOLA