Filmski portal Hrvatskog društva filmskih kritičara
Search

Objavljena knjiga Tipovi filmskog izlaganja

Hrvoje Turković - Tipovi filmskog izlaganja
Hrvoje Turković – Tipovi filmskog izlaganja

U izdanju Hrvatskog filmskog saveza i Društva hrvatskih filmskih redatelja, objavljena je knjiga Hrvoja Turkovića “Tipovi filmskog izlaganja”.

Kroz niz pojedinačnih rasprava i uz sintetizirajući uvod, knjiga Hrvoja Turkovića obrađuje ključne probleme teorijskog (i nastavnog) područja koje je do sad obrađivano jednostrano, jednoznačno i rasuto po različitim teorijskim disciplinama – načela globalnog strukturiranja filmova odnosno filmskog izlaganja.
Nasuprot suvremenoj (naratološkoj) teoriji koja privilegira jedan tip izlaganja – onaj pripovjedni, karakterističan za igrani film, autor uz taj dominantni tip paralelno istražuje još četiri tipa izlaganja: opisno, nabrajalačko, poetsko i pojmovno. Oni se često javljaju u kombinacijama u istom filmu, a i u svojevrsnim ‘hibridnim sintezama’ u pojedinim filmskim vrstama i filmovima, a postoje i vrste u kojima je jedan tip prototipski karakterističan. Svaki tip izlaganja obrađuje se u zasebnom poglavlju, u kojem se razmatraju tipični oblici preplitanja obrađivanog tipa i drugih tipova.

Tema knjige predmet je Turkovićeva osobitog teorijskog interesa koji je desetljećima didaktički razvijao kroz predavanja kolegija pod istim nazivom na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti. Iako nije strukturirana poput didaktičnog udžbenika nego kao zbirka rasprava, knjiga je urađena tako da studentima i svima koji se teže praktičarski i teorijski obrazovati osigura sustavan pregled nad izlagačkom raznovrsnošću filmova.

Hrvoje Turković - Tipovi filmskog izlaganja
Hrvoje Turković – Tipovi filmskog izlaganja

Knjiga ima 467 stranica, a ovo je sadržaj: Predgovor, 1. Uvod: obrisi tipologije izlaganja ; I. ASPEKTI PRIPOVIJEDANJA: 2. Privlačnost fabulizma ; 3. Mora li narativni film imati naratora? ; 3. Igre pristranosti ; II. OPISNO IZLAGANJE: 5. Što se ini kad se filmski opisuje ; 6. Razlika između opisa i naracije ; 7. Opisnost naracije – temeljna opisna načela ; III. PROBLEM ASOCIJATIVNOG IZLAGANJA: 8. Kako protumačiti ‘asocijativno izlaganje’ ; IV. FILMSKE LISTE – NABRAJALAČKO IZLAGANJE: 9. Pojam filmske liste (nabrajalačkog izlaganja) ; 10. Filmske liste- njihova dokumentaristička i poetska funkcija ; V. POETSKO IZLAGANJE: 11. Poetsko izlaganje – korijeni i razgraničenja ; 12. Poetizacija filmskih izlaganja – analiza primjera (Građanin Kane ; Stalker ; Bistri majmuni) ; 13. Poetizacija kao građenje raspoloženja filmom – kako je to moguće? ; VI. DISKURZIVNOST I FILM – POJMOVNO IZLAGANJE ; 14. Pojmovni iskaz – od slikovnog do govornog i natrag ; 15. Tipovi objašnjenja na filmu (Perspektive Radovana Ivančevića) Rječnik opisnih filmoloških pojmova

Posljednje objave