Obrazloženja nagrada Vladimir Vuković (2019-2020) i Ante Peterlić (2018-2019)

13.3.2021.

Marko Njegić

Marko Njegić

Nagrada Vladimir Vuković za najboljega kritičara u 2020. godini dodjeljuje se Marku Njegiću za tekstove objavljene u dnevnim novinama Slobodna Dalmacija, u tiskanom i elektroničkom izdanju.

Marko Njegić dugogodišnji je filmski kritičar, novinar i kolumnist u jedinim hrvatskim dnevnim novinama koje svakoga dana u rubrici za kulturu daju prostor filmskoj umjetnosti. Štoviše, često objavljuju i nekoliko njegovih tekstova u jednom danu, poglavito za filmskih festivala te dodjelâ prestižnih nagrada. Tada Njegić priređuje intervjue i ekskluzivne razgovore sa stranim filmskim umjetnicima, komentira uz film kulturu i festivale, te slaže prigodne ljestvice najboljih filmova.

U svestranomu radu Marka Njegića ističu se recenzije filmova. Uz vrstan i stručan analitički dio, usklađeno su protkane zanimljivostima, duhovitošću, dosjetkama, poveznicama s redateljevim opusom i opusom glumaca, te su vrlo eklektične. Niti pandemija koronavirusa nije spriječila kritičarev stalan angažman.

Rad Marka Njegića je svakodnevno predan, a njegovi su tekstovi uvijek nadahnuti i entuzijastički napisani. Njegova “misija” velika znalca i zaljubljenika u filmove slavi i promiče filmsku umjetnost te je čini bliskijom čitateljima.  

Nagrada Vladimir Vuković za najboljeg kritičara u 2019. godini dodjeljuje se Josipu Grozdaniću za tekstove objavljene u dvotjedniku Vijenac i u radijskoj emisiji Filmoskop.

Josip Grozdanić dugi je niz godina prepoznatljiva konstanta serioznog pristupa sve manje seriozno shvaćenoj domeni intelektualne aktivnosti kakva je – filmska kritika. Ova se serioznost, ozbiljnost očituje u njegovoj spisateljskoj metodi. Rijetko se koji njegov filmski osvrt ograničuje tek na jedan film. Vrlo često je to reminiscencija na cjelokupan opus redatelja tematiziranog kino-djela, a gotovo je uvijek to komparativna, vrijednosna analiza pojedinih dosega autora filma s obzirom na ona prethodeća. Štoviše, pojedina se autorska djela u pravilu stavljaju u širi kontekst nacionalne kinematografije, a katkad i u šire okvire kontinentalne i globalne filmske produkcije.

Vrsnoća Grozdanićeva uvjerljiva korištenja pisana instrumentarija kino-kritike ponajviše dolazi do izražaja u oduljim člancima čiji mu format posebice omogućuje stilski svojstveno, razložno i odmjereno narativno uobličavanje naizgled jednostavne, no složene, nerijetko filigranski razrađene argumentacije lišene mistificiranja. Iako se nagrada Vladimir Vuković dodjeljuje za filmskokritičarske tekstove, vjerujemo da nije naodmet spomenuti i Grozdanićevo znalačko uređivanje i vođenje emisije Filmomanija na Hrvatskom radiju, kojoj je i autor.

Diploma Vladimir Vuković za najboljeg mladog kritičara, odnosno mladu kritičarku u 2020. dodjeljuje se: Ivi Rosandić za tekstove objavljene na portalima dokumentarni.net i kulturpunkt.hr.

Filmskorazmatrački pogled Ive Rosandić usmjeren je, barem zasad, ponajprije na dokumentarne filmove i to na one koji se nadaju društveno, pa i politički angažiranima. Sagledavajući film kao kulturno-politički fenomen u nekom odnosu s okolinom, Iva Rosandić pronicljivo razgrće površne slojeve te metodički, razložno, uvjerljivo dopire do osnova zbilje tematiziranog okružja. Nadalje, mahom propituje doprinose li rečeni slikopisi zbiljskom razumijevanju – i eventualnom rješavanju – problema kojim se bave ili je mjera njihova angažmana komforno usklađena s očekivanjima i parametrima trenutačnih trendova. Posrijedi je autorica prepoznatljivoga, osobenog stila i pristupa čiji tekstovi o pojedinom filmu prirodno zahvaćaju i šire pojave u kinematografiji i društvu, a čitatelja neumoljivo nukaju na promišljanje i preispitivanje dotadašnjeg gledateljskog iskustva.

Diploma Vladimir Vuković za najboljeg mladog kritičara u 2019. dodjeljuje se:
Igoru Jurilju za tekstove objavljene u online časopisu Ziher, na mrežnoj stranici Hrvatskog društva filmskih kritičara i u Hrvatskom filmskom ljetopisu.

Gotovo je samorazumljivo da prilike ne omogućuju po stažu mladom filmskom kritičaru da u jednoj godini objavi mnogo tekstova. No u tom nevelikom broju članaka objavljenih u 2019. godini, Igor Jurilj iskazuje širok raspon zanimanja te znatnu upućenost i razumijevanje – od opširnih studija do prigodnih repertoarnih osvrta, od rekontekstualiziranja igranofilmskih klasika do raščlanjivanja proizvodnih modela uradi sam kakve nudi najsuvremenija tehnologija, od udubljivanja u opsežne televizijske serije do pronicanja u poetiku bljeskovitih glazbenih videospotova. Jurilj to čini prepoznatljivim stilom bogatoga rječnika i razgranatih asocijacija. S lakoćom, u istom potezu, povezuje i uvažava gradivo visoke i niske kulture, kao i izraze stručnog i ulično-društvenomrežnog žargona te nudi poticajne poglede koji su istodobno zabavni i autoritativni, duhoviti bez neozbiljnosti, poučni bez dociranja.

Komisija za dodjelu Nagrade Vladimir Vuković za 2019. i 2020. godinu: Janko Heidl, Marijana Jakovljević, Marijan Krivak

***************************

Ilija Barišić

Ilija Barišić

Nagrada Ante Peterlić Hrvatskog društva filmskih kritičara dodjeljuje se bienalno, od 2018. godine za izvrsnost u filmskoj publicistici, autorima ili urednicima, za radove objavljene kao zasebna izdanja – knjige, časopise, zbornike, monografije i sl. – originalno na hrvatskom jeziku i na području Republike Hrvatske. Ove godine dodjeljuje se drugi put, a u konkurenciji su bila djela objavljena u 2018. i 2019. godini.

Ovogodišnja nagrada Ante Peterlić za filmsku publicistiku dodjeljuje se autoru Iliji Barišiću za filmološku knjigu Filmska gramatika videoigara: modaliteti izlaganja novih medija, objavljenu 2019. godine u nakladi Hrvatskog filmskog saveza iz Zagreba.

U Filmskoj gramatici videoigara Barišić spaja interese i znanja kroatista i povjesničara, ali i strasnog zaljubljenika u videoigre i u film te ostvaruje djelo kakvome u nas nema prethodnika, a rijetkost je i u svjetskim razmjerima. Na 250 stranica rasprave – prilagođene doktorske disertacije – Barišić ponajprije propituje prikladnost filmološkog okvira za promišljanje naravi i načina doživljaja videoigara te izučava, ustanovljuje i razgraničuje odnos videoigara prema filmu. Pritom inovira neka stajališta, teze i shvaćanja, kao i pojmove i hrvatske novokovanice umjesto engleskih usvojenica koje će, moguće, postati dijelom standardnog rječnika komunikacije vezane uz videoigre ili čak i šire.

Mada je prohodnost teksta podosta određena stupnjem čitateljeva poznavanja videoigara, a zacijelo i zadanošću forme i stila znanstvenog rakursa, Barišić piše živo i tečno, tako da je Filmska gramatika videoigara štivo koje sa zadovoljstvom mogu čitati i oni kojima su videoigre “španska sela”. Posrijedi je originalan i jedinstven rad, iznimno vrijedan i kao zaokruženo djelo i kao poticaj za daljnje rasprave, razrade i istraživanja.

Komisija za dodjelu Nagrade Ante Peterlić za godine 2018. i 2019.: Višnja Vukašinović, Dragan Jurak, Janko Heidl

Oznake: